Escuela de Padres

INTRODUCCIÓN

ASPIRACIÓN DE SECRECIÓNS POR VÍAS ALTAS
1.Aspirado de secrecións por traqueotomía

ASPIRACIÓN DE SECRECIÓNS POR VÍAS ALTAS
2.Aspirado de secrecións nasofarinxeas e por boca

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL POR GRAVIDADE A TRAVÉS DE PEG
(Gastrostomía Endoscópica Percutánea)

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN FORMA DE AEROSOL POR TRAQUEOTOMÍA
1.Mediante nebulizador ultrasónico

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN FORMA DE AEROSOL POR TRAQUEOTOMÍA
2.Mediante Inhalador presurizado

COIDADOS DIARIOS DA PEG
(Gastrostomía Endoscópica Percutánea)

CAMBIO DA PEG
(Gastrostomía Endoscópica Percutánea)

CAMBIO DE CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA

COIDADOS DIARIOS DA TRAQUEOSTOMÍA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA I

ATENCIÓN PSICOLÓGICA II

ATENCIÓN PSICOLÓGICA III